Regulamin portalu PKMCAD

Szanowny Użytkowniku!

Właścicielem i Administratorem Strony/Portalu jest Firma ADKSolid z siedzibą we Włodawie 22-200, przy ul. Mielczarskiego 6, zwana dalej Administratorem, której prawa i obowiązki w stosunku do Użytkowników Strony/Portalu www.pkmcad.pl określa niniejszy Regulamin, co do którego nie ma możliwości indywidualnego zgłaszania zastrzeżeń. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony/Portalu www.pkmcad.pl - dalej zwana Użytkownikiem potwierdza, że zapoznała się z zasadami korzystania ze Strony/Portalu, które określa niniejszy Regulamin.

§ 1 Ogólne zasady korzystania ze Strony/Portalu

 1. Korzystanie ze Strony/Portalu www.pkmcad.pl jest dobrowolne i możliwe zarówno po, jak i bez rejestracji i założenia konta w serwisie, przy zastrzeżeniu, iż pobranie oraz otwieranie określonych plików możliwe jest jedynie po zalogowaniu się na stronie Portalu (po dokonaniu procesu rejestracji). Użytkownik Strony/Portalu chcąc z niej korzystać musi zaakceptować Regulamin Strony/Portalu w całości – w przypadku gdy nie akceptujesz Regulaminu opuść Stronę/Portal.
 2. Użytkownik korzysta ze wszelkich informacji dostępnych na Stronie/Portalu na własne ryzyko a odpowiedzialność za: wykorzystanie informacji zawartych na Stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 3. ADKSolid za pośrednictwem Strony/Portalu zapewnia Użytkownikom Strony/Portalu, dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej.
 4. Udostępniane przez ADKSolid Modele/informacje dostępne są w wersji prezentowanej na Stronie/Portalu.
 5. Firma ADKSolid w osobie Administratora uprawniona jest do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich Informacji w każdym czasie bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Użytkowników i osoby trzecie.
 6. Poszczególne usługi świadczone za pośrednictwem Strony/Portalu mogą być udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie opłat za poszczególne lub wszystkie usługi/zasoby oferowane za pośrednictwem Strony/Portalu.
 7. Zawartość Strony/Portalu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko do użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony ADKSolid i w ramach przeznaczenia określonego przez ADKSolid.
 8. Zawartość Strony/Portalu, a w szczególności treść, grafika, zdjęcia, obrazki oraz inne materiały chronione są prawem autorskim (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Naruszenie w/w Ustaw podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

§ 2 Proces rejestracji i uprawnienia Użytkowników oraz Administratora

 1. Ze Strony/Portalu mogą korzystać Użytkownicy zalogowani i nie posiadający konta logowania, niemniej:
  1. Użytkownik niezalogowany – który nie przeszedł pozytywnie procesu rejestracji konta, może jedynie przeglądać treści zawarte na www.pkmcad.pl.
  2. Użytkownik zalogowany i:
   1. posiadający aktywną subskrypcję na dodatek MacroSolid Standard lub MacroSolid Professional – autorski dodatek Firmy ADKSolid lub
   2. posiadający uprawnienia na dany rok kalendarzowy lub inny okres czasu od Partnera ADKSolid
    może korzystać z informacji zawartych na Stronie/Portalu i pobierać wszystkie lub wybrane jej elementy – zasady dookreślono w umowach indywidualnych.
 2. Użytkownik rejestrujący się/zakładający konto na stronie www.pkmcad.pl:
  1. Podaje dane do rejestracji: imię, nazwisko, dane firmy dla której pracuje/którą reprezentuje oraz adres e-mail;
  2. akceptuje Regulamin w całości, bez wyjątków i/lub zastrzeżeń;
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one udostępnione podczas procesu rejestracji i/lub później w związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem Strony/Portalu;
  4. potwierdza dopełnienie przez Administratora Obowiązku Informacyjnego;
  5. potwierdza uzyskanie informacji o ciasteczkach stosowanych na Stronie/Portalu;
  6. wyraża zgodę na otrzymywanie widomości dotyczących zmian i funkcjonowania Portalu/Strony oraz na otrzymywanie informacji handlowych związanych z pkmcad wyłącznie od Administratora;
 3. Każde konto musi zostać potwierdzone – zaakceptowane przez Administratora, dopiero wówczas możliwe jest korzystanie z ww. konta – konto jest wówczas aktywne.
 4. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Strony/Portalu, jeżeli Użytkownik dopuści się: łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, działa na szkodę innych Użytkowników lub właściciela Strony/Portalu i/lub osób/podmiotów trzecich.

§ 3 Polityka prywatności - ochrona danych osobowych oraz prawa autorskie

 1. Informacje o charakterze danych osobowych są przekazywane Firmie ADKSolid przez Użytkownika dobrowolnie i pozostają własnością osoby udostępniającej swoje dane, jednakże przekazanie ich Firmie ADKSolid jest równoznaczne z udzieleniem ADKSolid zgody na przetwarzania i wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych, handlowych, statystycznych oraz marketingowych.
 2. Przekazywane przez Użytkownika dane są poufne, a ADKSolid gwarantuje, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników. ADKSolid oświadcza, iż dane Użytkowników nie będą sprzedawane ani przekazywane jakiejkolwiek innej organizacji lub osobie trzeciej – wyjątkiem stanowią podmioty współpracujące, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych, a które świadczą określone usługi dla Administratora, np. usługi księgowe. W ww. przypadkach przetwarzanie danych przez podmioty współpracujące następuje tylko i wyłącznie w określonym celu np. sprawozdawczym/podatkowym. ADKSolid chroniąc dane Użytkowników zawsze kieruje się Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Wypełniając formularz kontaktowy, Użytkownik podaje dane: imię, nazwisko, dane firmy dla której pracuje oraz adres e-mail, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez ADKSolid ww. jego danych osobowych do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez ADKSolid, a w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach i nowościach. Informowanie o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywanie relacji, informowanie o zmianach i nowościach odbywać się będzie drogą mailową. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie przez ADKSolid ww. jego danych osobowych informuje o tym fakcie Administratora drogą mailową na adres Administratora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres 22-200 Włodawa ul. Mielczarskiego 6.
 4. Użytkownik dane z formularza kontaktu przekazuje Firmie ADKSolid dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Poprawa danych Użytkownika odbywa się na drodze zgłoszenia listownie na adres 22-200 Włodawa ul. Mielczarskiego 6 lub mailowo na adres Administratora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia zmian dokonuje sam Użytkownik, którego dane dotyczą, z podaniem, które dane ulegają zmianie lub które dane Użytkownik chce usunąć. Użytkownik samodzielnie może poprawić dane, których treść uległa zmienia logując się do swojego panelu klienckiego.

§ 4 Polityka Ciasteczek

 1. Osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony/Portalu www.pkmcad.pl - dalej zwana Użytkownikiem potwierdza, że zapoznała się z zasadami korzystania ze Strony/Portalu, w tym również z Polityką Ciasteczek (Cookies) i wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używane przez Administratora Strony/Portalu ciasteczka, powinien zmienić ustawienia w swojej przeglądarce w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron/Portalu pkmcad.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika podczas gdy Użytkownik korzysta z różnych stron w internecie. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę/Portal indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator Strony/Portalu używa ciasteczek w celach m.in.: by dostosować zawartość Strony/Portalu do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie ze Strony by działała szybciej, by lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronie/Portalu do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika oraz do zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć zasady korzystania ze Strony/Portalu przez Użytkowników, pomagając tym samym w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Strony/Portalu oraz po to by utrzymać sesję Użytkownika Strony/Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony/Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Ciasteczkach.
 5. Na Stronie/Portalu mogą być używane dwa rodzaje Ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka sesyjne pozostają na komputerze Użytkownika jedynie podczas korzystania ze Strony/Portalu, a więc pozostają tam tylko do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Mechanizm Ciasteczek sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika. Ciasteczka stałe pozostają na komputerze Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy Użytkownik je usunie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie komputera nie powoduje ich usunięcia z komputera Użytkownika, niemniej mechanizm Ciasteczek trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
 6. Rodzaje Ciasteczek używanych na Stronie/Portalu (Typ Ciasteczka oraz Do czego są wykorzystywane):
  Konieczne do działania Strony/Portalu: Ciasteczka absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony/Portalu lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać - pozwalają na poruszanie się po Portalu oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na Stronę/Portal w tej samej sesji.
  Bezpieczeństwo i uwierzytelnienie: Ciasteczka wykorzystywane w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom na Stronie/Portalu w tym także "wycieku" danych. Ciasteczka umożliwiające weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności Strony/Portalu. Ciasteczka służące do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
  Poprawiające wydajność, służące do analizy i badań: Ciasteczka wykorzystywane aby: dowiedzieć się jak dobrze działa Strona/Portal, zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi w czasie, gdy Użytkownicy wchodzą na Stronę/Portal z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Zbieranie informacji o tym jak Użytkownik korzysta z Portalu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedza, czasu jaki na nich spędza oraz problemów jakie na nich napotyka. Ciasteczka te umożliwiają Administratorowi lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. To pozwala Administratorowi poprawiać również działanie Strony/Portalu.
  Poprawiające funkcjonalność: Ciasteczka wykorzystywane w celu uzyskania informacji na temat preferencji Użytkownika. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one Użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami. Umożliwiają zapamiętywanie ustawień i wyborów Użytkownika (np. nazwa Użytkownika, region w którym jest, indywidualne ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają Użytkownikowi na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.
  Reklamowe: Ciasteczka reklamowe umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest Strona/Portal, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności Strony/Portalu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez Administratora Strony/Portalu przychodów reklamowych. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe, które służą do dostarczania Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te Ciasteczka pozwalają Administratorowi również mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
 7. Strona www.pkmcad.pl używa również Ciasteczek podmiotów trzecich, tak więc korzystając z Portalu możesz otrzymywać Ciasteczka pochodzące od współpracujących podmiotów, a także od firm realizujących na Stronie/Portalu kampanie reklamowe.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Ciasteczek, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Ciasteczek w komputerze Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Ciasteczek na komputerze Użytkownika. Niemniej Użytkownik musi pamiętać, iż zablokowanie lub ograniczenie Ciasteczek używanych przez Administratora może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie/Portalu.
 9. Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z Ciasteczek może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Niemniej Użytkownik musi pamiętać, iż zablokowanie Ciasteczek używanych przez Administratora Strony/Portalu może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony/z Portalu i brak zwrotnych informacji dla Administratora o komforcie korzystania ze Strony oraz preferencjach Użytkowników.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Ciasteczka korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na Stronie www.pkmcad.pl na własne ryzyko a odpowiedzialność za: wykorzystanie informacji zawartych na Stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych na Stronie/Portalu i/lub zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych. ADKSolid nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą ADKSolid.
 3. ADKSolid dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na Stronie/Portalu były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.
 4. ADKSolid nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.pkmcad.pl, ani za ich wykorzystanie przez Użytkownika i osoby trzecie.
 5. W przypadku otrzymania uzasadnionych informacji, iż na Stronie www.pkmcad.pl znajdują się treści i materiały nieprawdziwe, naruszające prawo lub dobra osobiste osób trzecich ADKSolid niezwłocznie podejmie odpowiednie działania zmierzające do usunięcia lub zmiany ww. treści.
 6. ADKSolid nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane na Stronie/Portalu, za wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi umowami np. partnerskimi.
 7. ADKSolid ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.pkmcad.pl w dowolnym dla siebie czasie. ADKSolid nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.pkmcad.pl.
 8. ADKSolid może publikować bannery i/lub linki do innych stron i serwisów internetowych, jednak ADKSolid nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na ww. stronach (stronach partnerów). Korzystając z banneru lub linku Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, dlatego też ADKSolid nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszą Stronę/poprzez Portal. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. Fakt zamieszczenia linku/baneru nie stanowi potwierdzenia przez ADKSolid strony lub adresu internetowego. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy ryzyka związanego z użytkowaniem oprogramowania lub informacji znalezionych lub uzyskanych w ten sposób.
 9. Niniejsza strona internetowa www.pkmcad.pl ma charakter informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie ADKSolid.
 10. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechania oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw ADKSolid, a związane z naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, zdjęć, grafik, danych lub innych treści zamieszczonych na Stronie/Portalu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z prowadzeniem i zarządzaniem Stroną Internetową /Portalem.
 3. Ze względu na techniczne ograniczenia ADKSolid nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. ADKSolid nie może też zapewnić, że przeglądanie strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 6. ADKSolid zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.pkmcad.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.
   

Licencja dotycząca modeli, których twórcą jest ADKSolid

UWAGA: NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ LICENCYJNĄ, A NIE UMOWĄ SPRZEDAŻY PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PONIŻSZA LICENCJA, A KTÓRY TO PRODUKT ZOSTAJE UDOSTĘPNIONY UŻYTKOWNIKOWI ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ I WSZYSTKIMI STOSOWNYMI ANEKSAMI (ŁĄCZNIE ZWANYMI "LICENCJĄ"), KTÓRE WSPÓLNIE OKREŚLAJĄ ZAKRES DOZWOLONEGO WYKORZYSTANIA PRODUKTU ORAZ ZAWIERAJĄ OGRANICZENIA GWARANCJI I/LUB ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ.

Umowa licencyjna

Firma ADKSolid Anna Dybek-Karpiuk z siedzibą we Włodawie 22-200 ul. Mielczarskiego 6, zwana dalej Licencjodawcą udziela Użytkownikowi - Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na użytkowanie, które wraz z Licencją oraz dokumentacją elektroniczną - razem zwane są Produktem lub Modelem. ADKSolid udziela licencji na korzystanie z Produktu zgodnie z warunkami niniejszej „Licencji”. Jakiekolwiek dodatkowe materiały uzupełniające dostarczone Licencjobiorcy jako część wsparcia technicznego zapewnianego przez firmę ADKSolid do Produktu są uważane za część Produktu i podlegają warunkom niniejszej „Licencji”. Prawa autorskie oraz wszystkie inne prawa do Produktu zachowuje wyłącznie Licencjodawca.

Przed użyciem/pobraniem Produktu/Modelu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej „Licencji”. Instalacja, kopiowanie lub korzystanie z Produktu w jakikolwiek inny sposób, będzie traktowane jako potwierdzenie faktu, że Licencjobiorca zapoznał się z treścią niniejszej umowy i akceptuje jej warunki. W przypadku, gdy Licencjobiorca nie zaakceptuje warunków zawartych w niniejszej „Licencji”, nie powinien pobierać/instalować/korzystać z Produktu, a sam Produkt w stanie nienaruszonym jest zobowiązany zwrócić firmie ADKSolid w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zakupu i/lub pobrania Produktu/Modelu.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy prawa na odpłatne użytkowanie pojedynczego Modelu, do którego Licencjobiorca nabył niewyłączną licencję.
 2. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią każdego Modelu.
 3. Licencjobiorcą jest osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub inny podmiot, który kupił bezpośrednio od Licencjodawcy lub za zgodą Licencjodawcy pozyskał/pobrał licencję na korzystanie z Modelu.
 4. Model stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym właścicielem Modelu. Model jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Naruszenie w/w Ustawy podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.
 5. Wszelkie prawa, których wyraźnie - wprost (w formie pisemnej) nie udzielono Licencjobiorcy, są zastrzeżone przez firmę ADKSolid - Licencjodawcę a Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich i praw pokrewnych do Modelu.
 6. Licencjobiorcy zabrania się:
  1. rozpowszechniania, reprodukowania, udostępniania, sprzedawania, odsprzedawania, odstępowania, wynajmowania, wydzierżawiania, leasingu, użyczania, wypożyczania, udzielania praw lub cesji do Modelu stronom trzecim, chyba że zostało to dookreślone w osobnej umowie z Licencjodawcą i przez niego dozwolone na piśmie;
  2. pobierania opłat pieniężnych lub innych form zapłaty lub gratyfikacji za Produkt lub nośniki na których się on znajduje;
  3. wykorzystywania Modelu/Produktu jako elementu samodzielnego lub zbiorowego np. umieszczania na stronach internetowych w celu prezentacji wyrobów docelowych danych podmiotów lub traktowanych jako samodzielną lub składową dokumentacji ww. wyrobów;
  4. usuwania lub zasłaniania znaku towarowego i/lub nazwy Licencjodawcy umieszczonych na Modelu i jego kopiach.
 7. Docelowo Model może i powinien być wykorzystywany przez Licencjobiorcę jedynie jako element składowy w procesie projektowania/modelowania wyrobów i w takiej sytuacji może on być prezentowany łącznie z pozostałymi elementami ww. wyrobu.
 8. Model może być przesyłany drogą elektroniczną jedynie przez Licencjodawcę.
 9. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią Modelu. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na zakup licencji Modelu w terminie 14 dni od daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy Licencjobiorca zwróci Licencjodawcy lub rozporządzi według jego instrukcji Modelem oraz wszelkimi nośnikami, instrukcjami, opisami technicznymi i innymi materiałami, dokumentami, które Licencjobiorca posiada w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a które dotyczą Produkt będącego przedmiotem niniejszej umowy.
 10. Nieprzestrzeganie przez Licencjobiorcę umowy licencyjnej stanowić może podstawę do wszczęcia postępowania wobec niego. Naruszenie jakiegokolwiek warunku Umowy Licencyjnej będzie traktowane jako jej zerwanie. Stanowi to podstawę do naliczenia Licencjobiorcy i roszczenia wypłacenia przez niego ODSZKODOWANIA na rzecz Licencjodawcy – ADKSolid. Ww. zasada ma również zastosowanie w sytuacji gdy Licencjobiorca pobrał model bezpłatnie za zgodą ADKSolid.
  Dalsze użytkowanie Modelu, po naruszeniu któregokolwiek z warunków umowy licencyjnej jest nielegalne i podlega ściganiu z mocy Prawa.
 11. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w Produkcie, niemożność użytkowania Modelu, jak również za powstałe w wyniku użytkowania Modelu ewentualne szkody czy błędy w projektach. Użytkownik nabywa i korzysta z Modelu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Licencjodawca nie gwarantuje, że Model w pełni będzie odpowiadał wymaganiom Licencjobiorcy oraz że Model jest pozbawiony błędów. Licencjobiorca podejmuje każdorazowo decyzję o zakupie/wykorzystaniu Produktu po  uprzednim zapoznaniu się z nim  - toteż podejmując decyzję o zakupie/wykorzystaniu Produktu zna jego możliwości i ograniczenia.
 12. Niniejszy Produkt jest udostępniony w stanie, w którym istnieje faktycznie, bez żadnych innych gwarancji (poza określonymi jako Świadczenie Gwarancyjne w punktach 13, 14, 15 i 16 niniejszej Umowy) ani warunków dorozumianych, w szczególności bez gwarancji jakości handlowej, gwarancji satysfakcjonującej jakości, wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Całość ryzyka związanego z zakupem i wykorzystaniem Produktu oraz rezultatami jego wykorzystywania ponosi Licencjobiorca. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek innej osoby lub jednostki za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, w szczególności za utratę przychodów lub zysków, utratę lub uszkodzenie danych lub inną szkodę gospodarczą lub handlową, nawet jeżeli Licencjodawcę poinformowano o możliwości powstania takiej szkody lub w przypadku, gdy możliwe było przewidzenie jej wystąpienia. Licencjodawca nie ponosi również odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w ww. względach. Licencjobiorca podejmuje każdorazowo decyzję o zakupie Produktu po  uprzednim zapoznaniu się z nim  - toteż podejmując decyzję o zakupie Produktu zna jego możliwości i ograniczenia.
 13. Świadczenie Gwarancyjne wygasa po upływie okresu 30 dni licząc od daty zakupu, na który jej udzielono, a także w dniu naruszenia praw autorskich Licencjodawcy – ADKSolid przez Licencjobiorcę.
 14. Jeżeli zachodzą przesłanki o braku możliwości korzystania z zakupionego przez Licencjobiorcę Modelu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Licencjodawcy a mających swoje źródło w błędach w samym Modelu, wówczas Licencjobiorca jest zobowiązany zgłosić ADKSolid ujawnione błędy w Modelu, opisując je szczegółowo w piśmie wysłanym na adres Licencjodawcy lub mailowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wykrycia błędów. Wówczas ADKSolid zweryfikuje czy rzeczywiście wykryte nieprawidłowości leżą po wyłącznej stronie ADKSolid, a jeżeli tak, to Licencjodawca zobowiązuje się do wykonania Świadczenia Gwarancyjnego tzn. poprawy ww. błędów w ciągu 14 dni licząc od dnia pozyskania pisemnych, szczegółowych informacji o nieprawidłowościach lub w przypadku braku możliwości ich poprawienia zwróci Licencjobiorcy równowartość kwoty, która została poniesiona przez Klienta na zakup Modelu. Jeżeli Licencjobiorca poniósł koszt zakupu abonamentu/pakietu a nie koszt zakupu konkretnego modelu wówczas ADKSolid zwróci Licencjobiorcy wartość pojedynczego modelu wyliczaną jako: wartość abonamentu/pakietu jaką opłacił Licencjobiorca podzieloną przez liczbę modeli zamieszczoną w portalu/w pakiecie na dzień wykupu abonamentu/pakietu przez Klienta.
 15. Opisane w punkcie 14 Umowy licencyjnej Świadczenie Gwarancyjne nie obejmuje błędów lub nieprawidłowej pracy spowodowanych:
  1. wadami sprzętu lub niewłaściwą instalacją;
  2. nieprawidłowymi ustawieniami Produktu/Modelu lub programów współpracujących przy jego wykorzystywaniu;
  3. niewłaściwą obsługą Produktu/Modelu, błędnym zastosowaniem lub błędną interpretacją wyników lub nieznajomością przepisów prawa;
  4. ingerencją w Produkt/Model lub bazy danych przy pomocy narzędzi pochodzących od innych producentów,
  5. związanych z zaniechaniem niezwłocznego zgłoszenia błędu Licencjodawcy.
 16. Odpowiedzialność ADKSolid z tytułu Gwarancji i/lub Świadczenia Gwarancyjnego jest ograniczona wyłącznie do ceny zapłaconej przez Licencjobiorcę za konkretny Produkt/Model potwierdzoną dowodem zakupu np. w postaci faktury VAT (w przypadku abonamentu jest to wartość proporcjonalna wyliczona na zasadach określonych w punkcie 14). Odpowiedzialność Licencjodawcy za utracone korzyści jest wyłączona.
 17. Użytkowanie Modeli ADKSolid jest równoznaczne z akceptacją wszystkich powyższych warunków.
 18. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, a w sytuacji wyczerpania wszelkich środków polubownego rozwiązania sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Stron.
 19. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy Licencyjnej jest prawo polskie.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Językiem obowiązującym podczas tworzenia zapisów niniejszej Umowy i jej aneksów będzie język polski, mimo tłumaczenia ustnego lub pisemnego niniejszej umowy i jej załączników na inne języki.
 22. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. Strony potwierdzają fakt uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i handlowych lub organizacyjnych jej przedsiębiorstwa (know-how). Jednocześnie Licencjobiorca zobowiązuje się, nie udostępniać stronom trzecim informacji w zakresie wszelkich materiałów otrzymanych wraz z Produktem, w tym dokumentacji użytkownika i samego Produktu. Licencjodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie uzyskane dla potrzeb obsługi Produktu informacje dotyczące przedsiębiorstwa Licencjobiorcy. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, w której do ujawnienia informacji, o których mowa powyżej, gdy zostały zobowiązane prawomocną decyzją lub orzeczeniem uprawnionego organu lub gdy takie informacje staną się powszechnie znane.

Data publikacji: 01.11.2020

Ostatnia aktualizacji: 25.12.2020